an imageNaša firma ANDY TRANS so sídlom v Štúrove datuje začiatok svojej činnosti od 24. mája 1999.

V počatočnom štádiu sme sa zaoberali výlučne len zájazdmi. Malo to však svoju výhodu, lebo práve takýmto spôsobom sa nám podarilo oboznámiť viac a viac cestujúcich s naším podnikaním a nielen cestujúcich ale i cestovné kancelárie a podniky, ktoré dodnes využívajú naše služby pri preprave svojich cestujúcich a pracovníkov.

O dva roky sme rozšírili autobusový park o dva ďalšie autobusy.

V roku 2001 otvorením Mosta Márie – Valérie medzi Štúrovom a Ostrihomom sa otvorili pre našu firmu nové perspektívy a ďalšie možnosti. Jednou z nich bol začiatok dopravného spojenia medzi Slovenskom a Maďarskom, repektívne s ostatnými európskymi štátmi. Odvtedy sme sa zariadili na pravidelnú prepravu smenových robotníkov do Maďarskej republiky, čím uľahčujeme a zabezpečujeme podnikom a firmám a v neposlednej miere aj ich pracovníkom každodennú činnosť.

Už viac ako 10 rokov sa naša firma dynamicky rozvíja. Každoročne rozširujeme vozový park a flexibilne sa prispôsobujeme požiadavkám a nárokom našich zmluvných partnerov.

  

Copyright ANDY TRANS © 2013. Všetky práva vyhradené.