Pri plánovaní cesty, treba rátať s dodržaním zákona o AETR.

  

Copyright ANDY TRANS © 2013. Všetky práva vyhradené.